>

Audiotöiden leikkaus ​/​ Audio editing

Nea P
Audiotöiden leikkaus / Audio editing
Nea P
Nea P

Tietoja tästä palvelusta

Podcast-jaksojen, audiodokumenttien tai muun äänityön leikkauspalvelu. Pakettiin kuuluu eri pituisten audiotöiden leikkausta. Raa'an eli muokattavan audioraidan pituus asiakkaalta vaihtelee pakettikohtaisesti. Palveluun ei sisälly välijingejä taikka intro/outro musiikkeja (Niiden teosta voidaan kuitenkin mahdollisesti neuvotella erikseen). Audion leikkaus työkaluna toimii Audacity. / Editing service for podcast episodes, audio documentaries or other audio work. The package includes editing audio works of different lengths. The length of the raw or editable audio track from the customer varies from package to package. The service does not include middle jingles or intro / outro music (however, their making can be negotiated separately). The audio cutting tool used is Audacity.

Palvelupaketit

Lyhyt / Short
50,00 €
Kuvaus
Lyhyen podcast-jakson tai muun audiotyön leikkaus (5-15 min). Muokattavan audioraidan pituus max. 10-30 min. Hinta 50€ / Editing a short podcast episode or other audio work (5-15 min). The length of the audio track to be edited is max. 10-30 min. Price € 50
Keskipitkä / Medium
125,00 €
Kuvaus
Keskipitkän podcast-jakson tai muun audiotyön leikkaus (15-45 min). Muokattavan audioraidan pituus max. 30 min - 1,15 h. Hinta 125€ / Editing a medium lenght podcast episode or other audio work (15-45 min). The length of the audio track to be edited is max. 30 min-1,15 h. Price € 125
Pitkä / Long
200,00 €
Kuvaus
Pitkän podcast-jakson tai muun audiotyön leikkaus (45 min-1,5 h). Muokattavan audioraidan pituus max. 1,15-2,5 h. Hinta 200€ / Editing a long podcast episode or other audio work (45 min-1,5 h). The length of the audio track to be edited is max. 1,15- 2 h. Price € 200

Käyttöehdot

Asiakkaalta palvelu vaatii muokattavan audioraidan lähetystä joko kanssani jaetun Drive -kansion kautta tai sähköpostitse. (Drive-jaon vaihtoehtoa suositellaan mahdollisten, tiedostojen avaamiseen liittyvien, ongelmien välttämiseksi.) Audioraita mieluiten jo valmiiksi MP3-muotoon konvertoituna. (Ei kuitenkaan pakollinen edellytys) Lisäksi asiakkaalta vaaditaan tietoja siitä, millaiseen käyttötarkoitukseen/formaattiin lopullinen tuote on menossa, jotta leikkaus osataan hoitaa myös sen mukaisesti. / The service requires from customer to send an editable audio track either through the Drive folder shared with me or via email. (The Drive Sharing option is recommended to avoid potential problems with opening files.) The audio track is preferably pre-converted to MP3 format (However, not a mandatory condition). In addition, the customer is required to provide information on the intended use / format of the final product, so that the cut can be handled accordingly.

Arvostelut (0)

  Ammattilaisen tiedot

  Nea P

  Hei, minä olen Nea P.

  Tietoa minusta
  Moikka, Nimeni Nea Pietiläinen ja olen media-alan freelancer Helsingistä. Erikoisosaamiseni kallistuu audiotuotannon ja podcastien puolelle. Minulta löytyy…
  Tietoa minusta
  Moikka, Nimeni Nea Pietiläinen ja olen media-alan freelancer Helsingistä. Erikoisosaamiseni kallistuu audiotuotannon ja podcastien puolelle. Minulta löytyy…