Digimarkkinointi>Markkinointistrategia

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia
  • Listing image
  • Listing image

Tietoja tästä palvelusta

Markkinointi ilman strategiaa on kuin tekisit jotain ja toivoisit lopputuloksesta parasta. Hyvään markkinointistrategiaan panostamisella saat ihmiset huomaamaan brändisi ja ihastumaan siihen jo ennen kuin heistä tulee asiakkaitasi. Hyvä markkinointistrategia vahvistaakin siis yrityksesi brändin positiviista kuvaa niin nykyisten kuin potentiaalistenkin asiakkaiden silmissä.

 

Mitä enemmän olet valmis käyttämään aikaa ja ajatusta strategian rakentamiseen, sitä vaikuttavampia lopulta yrityksesi markkinointitoimet ovat. Markkinointistrategian laatiminen on merkittävä osa markkinoinnin käynnistämistä tai markkinoinnin suunnan uudelleen määrittämistä. Voidaan sanoa, että se on markkinoinnin punainen lanka, jonka avulla kaikki kampanjat ja taktiset valinnat ovat samassa linjassa yrityksen strategian ja tavoitteiden kanssa.

 

Näiden tavoitteiden ja suuntaviivojen asettamisen lisäksi autan yritystänne luomaan oman markkinointisuunnitelman, jonka avulla strategia on helppo viedä käytäntöön. Markkinointisuunnitelmalla laadin tärkeille toimenpiteille aikataulun ja kuvaan niille tarvittavat resurssit. Kun strategia ja markkinointisuunnitelma on tehty, on yrityksesi markkinointia toteuttavalla taholle yksi kattava suunnitelma. Toivottuja tai sitäkin suurempia tuloksia syntyy, kun teot kytketään tukemaan tavoitteita.

 

Strategian sekä suunnitelman avulla yrityksesi on mahdollista säästää markkinointikustannuksissa. Säästöä tulee, kun kulut on suunnitelman pohjalta helppo budjetoida koko vuodeksi eteenpäin. Kun markkinointi on suunnitelmallista, voi sitä myös mitata helpommin.

 

Loppujen lopuksi saat markkinointistrategian, joka tukee yrityksen liiketoimintaa ja erityisesti yrityksen yleistä strategiaa. Se määrittelee, kenelle markkinointiviestintää tehdään ja millä tavoin. Se huomioi vahvasti myös yrityksesi arvot ja auttaa viemään ne suunnitelmallisesti käytäntöön. Markkinointistrategia, kuten strategia yleisestikin, kertoo, miksi asioita tehdään ja kun toimet ovat perusteltuja ymmärrettävästi, on niitä helpompi lähteä toteuttamaan käytännössä.


#markkinointistrategia #markkinointisuunnitelma #strategia #strategiatyö #markkinointi

Palvelupaketit

Voit tutustua alta osaajan luomiin valmiisiin paketteihin. Lopullinen hinta ja työn sisältö sovitaan yhteydenoton jälkeen.

Markkinointikokonaisuus Medium alk.
850,00 €

Markkinointistrategia on kattava paketti yrityksellesi tulevien markkinointitoimenpiteiden toteuttamisen pohjalle. Strategia luodaan tukemaan yrityksen yleistä strategiaa ja pohjustamaan markkinointisuunnitelmaa sekä -toimenpiteitä tulevien vuosien aikana.


Strategian suunnittelu aloitetaan yritykseen tutustumalla ja perehtymällä sen toiminnan periaatteisiin, arvoihin, visioon sekä tavoitteisiin. Aloituspalaverin jälkeen strategian luominen alkaa (tehdään yritykselle sisäinen (SWOT) sekä ulkoinen (PESTLE) analyysi, laaditaan päätavoitteet, selvitetään tärkeimmät KPI:t, luodaan sisäinen viestintäsuunnitelma strategiasta viestimiseen ja laaditaan suunnitelma markkinoinnin mittaamiselle) ja yhdessä sovittujen tarkastuskierrosten jälkeen saatte valmiin markkinointistrategian raporttina kuvien, laskelmien sekä esimerkkien kera. Halutessanne voimme yhdessä päättää myös seuraavista toimenpiteistä (markkinointisuunnitelmasta ym.). Rakennetaan teille sopiva paketti yhdessä.

Markkinointikokonaisuus Large alk.
1 050,00 €
Markkinointikokonaisuus Mini alk.
500,00 €

Palvelun ehdot

Asiakkaalla tulee olla aikaa perusteelliseen aloituspalaveriin, jossa käydään läpi yrityksen toiminnan tausta, tavoitteet, motiivit, arvot sekä visio.

Osaajan tiedot
Heidi L
Heidi L
markkinointi ja vastuullisuus osaaja

Jyväskylä

40-59 / h

Sopimukset
Freedomlyn Code of Conduct hyväksytty
Lue ohjeistus tästä

Osaaminen

Artikkelien kirjoittaminen
2-4 vuotta
B2B-markkinointi
4-7 vuotta
B2C-markkinointi
0-2 vuotta
Brändikonsultointi
0-2 vuotta
Brändin kehittäminen
2-4 vuotta
Brändin hallinta
2-4 vuotta
Brändistrategia
2-4 vuotta
Markkinointistrategia
0-2 vuotta
Google Ads
2-4 vuotta
Digitaalinen markkinointi
2-4 vuotta

Kielet

Suomi
Äidinkieli
Englanti
Sujuva taso
Ruotsi
Perustaso

Bio

Olen kunnianhimoinen ja luovasta työstä innostuva tehopakkaus, joka nauttii ihmisten kanssa työskentelystä sekä yhteistyön hedelmien kasvattamisesta vastuullisella otteella. Olen sosiaalinen, innokas ja luova, mutta myös äärimmäisen hyvä kuuntelemaan ja ottamaan vastaan toiveita tai kehitysideoita asiakkailta tai kumppaneilta.


Pidän siitä, että voin työskennellä ja tehdä päätöksiä vapaasti sekä itsenäisesti. Tiedän myös, että vapaus lisää vastuuta ja tuo vastuu on oltava valmis kantamaan. Tämä sopii minulle hyvin ja teen työni aina niin, että voin seistä sen takana ja kantaa vastuun valinnoistani sekä tuloksesta. Taloushallinnon parissa työskentely on myös auttanut ymmärtämään mm. tulosvastuullisuutta työskentelyssä.


Tiedostan, ettei kukaan meistä ole täydellinen. En koe olevani sitä siis itsekään. Tämän vuoksi olenkin valmis ottamaan vastaan vinkkejä tai apua ja kehitysideoita niin esihenkilöiltä, asiakkailta kuin tiimitovereiltanikin. Siitäkin huolimatta, että teen parhaani ja voin rehellisesti seistä työni takana, olen aina halukas kehittämään itseäni. Mielestäni koskaan ei voi tulla täysin valmiiksi. Pidän tätä eteenpäin vievänä ajatuksena niin minulle yksilönä kuin myös yritykselle, jossa työskentelen.


Tiimipelaajana olen vahva ja muut huomioon ottava tekijä. Otan tiimissä helposti vetovastuun ja teen kaikkeni, jotta tiimi yhdessä voisi onnistua parhaalla tavalla. Olen hyvä ihmistuntija ja tiimityössä hyödynnän mielelläni tätä ominaisuutta. Löydän tiimin jäsenten yksilölliset vahvuudet ja kannustan jokaista hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä toimimaan tehtävissään niiden mukaan. Mielestäni tiimi toimii parhaiten silloin kun jokainen saa mahdollisuuden omien vahvuuksien hyödyntämiseen yhteisen maalin saavuttamiseksi. 


Markkinointiviestinnän ja erityisesti digimarkkinoinnin parissa työskentely on ollut minulle mielekästä sekä mukavan haastavaa. Pidän siitä, kun pääsen luomaan yritykselle oman äänensävyn ja tuottamaan viestintää sen mukaisesti auttaen yritystä eteenpäin. Vaikka olenkin heittäytyvä persoona, osaan luoda suunnitelmia sekä toimia niiden mukaisesti. Viimeisin suuri työni on ollut luoda markkinointistrategia kasvavalle monikansalliselle yritykselle. Keväällä käymäni Jyväskylän yliopiston koulutukset vastuullisuudesta sekä hiilijalanjäljen laskennasta auttoivat minua perehtymään lisää vastuullisuusasioihin ja kestävään kehitykseen. Nämä molemmat seikat ovat minulle hyvin lähellä sydäntä ja toivonkin voivani tulevaisuudessa työskennellä tavalla tai toisella erityisesti vastuullisuuteen liittyvien teemojen parissa auttaen myös työnantajaani kehittymään sen parissa.

Asiakkaat & projektit

Digimarkkinoija
Lapa Recycling
8/2023 - jatkuva
Yrityksen digitaalisen markkinoinnin alkuun paneminen sekä seuranta, markkinoinnin suunnittelu sekä taustatyöt

Koulutus

Jamk University of Applied Sciences
Master of International Business Management, Liiketalous
Valmistumisvuosi 2023
Jamk University of Applied Sciences
Bachelor of Business Administration, Liiketalous
Valmistumisvuosi 2015

Lisää palveluita käyttäjältä Heidi L