Käyttöehdot

Yleisehdot

Freedomlyn käyttöoikeus on vain palveluun hyväksytysti rekisteröityneellä yksityishenkilöllä tai yrityksellä (”Käyttäjä”). Käyttäjä voi olla työsuoritusta tarjoava tai palvelun ostajaa etsivä (”Myyjä”). Työn tai palveluksen suorittajaa etsivä käyttäjä tai palvelun ostaja on (”Ostaja”). Freedomly on (“Palveluntarjoaja”).

Myyjät ovat vastuussa ilmoituksistaan ja keskinäisistä sopimuksistaan asiakkaiden kanssa. Freedomly ei vastaa ilmoitetuista palveluista, mutta pyrkii valvomaan niiden laatua. Freedomly ei vastaa palveluun jätettyjen ilmoitusten sisällöstä eikä asiakkaan ja myyjän keskinäisistä sopimuksista tai kaupoista.

Freedomly sekä sen yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat myyjälle, ostajalle tai kolmannelle osapuolelle ilmoitusten sisällöstä, kaupan viivästyksestä tai virheellisyydestä johtuen, tai muutoin palvelun sääntöjen, voimassa olevan lain tai kolmannen oikeuksien vastaisesta kolmansien osapuolten toiminnasta/laiminlyönnistä.

Palvelun käyttöehdot

Freedomly-palveluun rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy seuraavat käyttöehdot:

Käyttäjä sitoutuu antamaan ainoastaan todenmukaista ja paikkansapitävää tietoa rekisteröityessään palveluun. Käyttäjä sitoutuu myös päivittämään tiedot, mikäli niihin tulee muutoksia.

Käyttäjä sitoutuu lisäämään profiiliin tai palvelun listauksiin ainoastaan kuvia, jotka käyttäjä omistaa tai joihin hänellä on käyttöoikeudet.

Käyttäjä saa rekisteröityessään käyttäjäkohtaisen profiilin ja käyttäjätunnuksen. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, jos se niin parhaaksi näkee.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjän yhteystiedot voidaan ilmoittaa Käyttäjän sopimuskumppanille sen jälkeen, kun Ostajan ja Myyjän välinen sopimus on syntynyt.

Yhdellä Käyttäjällä saa olla vain yksi profiili ja käyttäjätunnus, ellei siihen anneta erikseen hyväksyntää palveluntarjoajan toimesta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee valvoa tunnustensa käyttöä ja ilmoittaa palveluntarjoajalle heti, jos tunnuksia on käytetty väärin.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjätunnus ilman varoitusta, jos Käyttäjän epäillään toimivan näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai jos Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

Lisäksi Myyjää koskevat käyttöehdot:

Myyjän tulee rekisteröityessään ja palvelun listausta tehdessään kiinnittää erityistä huomiota antamiensa tietojen paikkansapitävyyteen. Jos palveluntarjoaja havaitsee käyttäjän tiedoissa tai listauksessa puutteita tai virheitä on palveluntarjoaja oikeutettu korjaamaan muutokset olemalla yhteydessä myyjään ja tarvittaessa sulkemaan tilin.

Myyjän listauksessa ei saa olla esillä palvelun ulkopuolisia yhteystietoja, vaan keskustelu tulee asiakkaan kanssa hoitaa alustalla.

Myyjällä ei saa olla listauksessaan tai profiilissaan linkkejä palvelun ulkopuolisille sivustoille.

Myyjällä ei saa olla profiilissaan tai listauksessaan mainintaa yrityksensä nimestä tai y-tunnuksesta.

Jos myyjä rikkoo Freedomly-palvelun käyttöehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai jäädyttää tili.

Maksuliikenne

Varsinainen maksuliikenne toimii kolmannen osapuolen palveluntarjoajan Stripen kautta.Tutustu Stripe:n ohjeisiin tästä.Palvelun ostaja ei tarvitse varsinaista Stripe-tiliä, mutta myyjän tulee luoda tili viimeistään ennen ensimmäisen palvelusopimuksen syntymistä.

Freedomly ei vastaa palveluna markkinapaikan maksuliikenteestä vaan se toimii ainoastaan välittäjänä asiakkaan ja myyjän välillä. Kiistatilanteissa Freedomlyllä on oikeus katsoa tapauskohtaisesti, miten sopimusta on rikottu ja vapauttaa täten rahaliikenne asiakkaalta myyjälle tai myyjältä asiakkaalle.

Maksuliikenne - Ostaminen

Asiakkaan ostaessa palveluita myyjältä, asiakkaan tililtä veloitetaan sopimuksen hinnan mukainen katevaraus. Kun asiakas on saanut myyjältä tilaamansa palvelun, katevaraus vapautetaan ja maksu siirtyy myyjän tilille. Jos myyjä ei pysty jostain syystä toteuttamaan palvelua, niin katevaraus palautetaan ostajan tilille.

Maksaminen onnistuu yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Maksuliikenne - Myyminen

Myyjä määrittää itse palvelun hinnan. Sopimuksen synnyttyä ostajalta veloitetaan palvelun hinta katevarauksena. Kun myyjä on suorittanut sovitun palvelun, niin ostaja vapauttaa varat myyjälle. Myyjän tilille siirretään sopimuksen mukainen palkkio, josta on vähennetty palveluntarjoajan perimä komissio.

Myyjän tulee luoda Stripe -käyttäjätili, jotta hän pystyy vastaanottamaan maksuja.

Verot

Freedomlyn käyttäjät ovat itse velvollisia tarvittaessa ilmoittamaan tietoja verottajalle. Freedomly ei vastaa myyjän tai asiakkaan verojen ilmoittamisesta.

Hinnoittelu

Freedomly pidättää oikeuden muuttaa palvelun hinnoittelua.

Palvelun hinta ilmoitetaan kullekin käyttäjälle silloisen hintatason mukaisesti.

Komissio

Palveluntarjoaja perii tehdyistä transaktioista 10 % komission. Komissio sisältyy Myyjän määrittämään palvelun hintaan. Jos myyjä esimerkiksi määrittää palvelun hinnaksi 100 €, niin palveluntarjoaja perii komissiota 10 €.

Palvelun toiminnallisuudet ja muutokset palveluissa

Freedomly-palvelu on käytettävissä kaikilla yleisimmillä internet-selaimilla. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai uudistaa palvelun sisältöä parhaaksi näkemällään tavalla. Freedomly Oy pyrkii pitämään palvelun käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, ja korjaamaan mahdolliset häiriöt mahdollisimman nopeasti.

Freedomly ei kuitenkaan vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvien keskeytysten aiheuttamista haitoista käyttäjälle, mukaan lukien palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta. Teknisistä ongelmista aiheutuvien tai palvelun lopettamisesta aiheutuvien vahinkojen korvausvastuun enimmäismäärä on rajoitettu ilmoituksesta maksettuun hintaan. Käyttäjä ei saa tallettaa palveluun mitään tietoa tai sisältöä olettaen sen varmasti säilyvän palvelussa.

Immateriaalioikeudet

Myyjä sitoutuu luovuttamaan rekisteröitävät ja rekisteröimättömät immateriaalioikeudet tekemänsä työn tuloksena tai sen sivutuotteena ostajalle, ilman eri korvausta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta päätetä. Immateriaalioikeuksiin kuuluu muun muassa myyjän ja ostajan välille syntyneet tekijänoikeudet, teollisoikeudet, rekisteröimättömät mallit, patentti, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallioikeudet. Kun ostaja ostaa palveluita myyjältä siirtyy immateriaalioikeudet välittömästi ostajalle.

Myyjä ei saa julkaista immateriaalien alaista materiaalia, jotka hän on tehnyt ostajalle yhteistyön aikana esim. Internetissä ilman, että materiaali on suojattu hyvän tavan mukaisesti. Myyjä ei saa kopioida/siteerata suoraan, julkaisemalla sen omassa, yleisesti saavutettavissa olevassa portfoliossa suorittamiaan toimeksiantoja.

Tarjouksien jättäminen

Myyjä sitoutuu jättämään toimeksiantoon tarkoitetun tarjouksensa Freedomly-palvelun kautta ostajalle, tarjouksen lähettämiseen tarkoitettua lomaketta. Myyjän tulee ilmoittaa selkeästi ostajalle tarjouksen sisältö sekä hinta.

Myyjä ja ostaja sitoutuvat sopimaan toimeksiannon sisällöstä Freedomly-palvelun sisällä eikä keskustele esim. Sähköpostin välityksellä.

Palvelu

Myyjä ja ostaja sitoutuvat, että myyjä toimittaa palveluja itsenäisenä tekijänä. Myyjä ei siis ole ostajan työtekijä tai edustaja. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myyjän tekemästä työstä, vaan myyjä on itse vastuussa tekemästään työstä. Myyjä sitoutuu toimittamaan palvelunsa ostajalle ammattitaitoisesti, sovitussa ajassa ja sovitulla toimeksiannon sisällöllä.

Salassapito

Palveluntarjoaja suosittelee, että sinä ostajana pyydät tarpeen vaatiessa myyjää allekirjoittamaan ulkopuolisen salassapitosopimuksen (NDA), joka voidaan sisällyttää yhtenä toimeksiannon ehdoista. Huomaa, että salassapitosopimus on ostajan ja myyjän välinen, eikä palveluntarjoaja ole siihen osallinen.

Jos Käyttäjät eivät muodosta mitään muuta luottamuksellisuutta koskevaa sopimusta, he hyväksyvät tämän kohdan:

Siltä osin kuin käyttäjä antaa luottamuksellisia tietoja toiselle käyttäjälle, vastaanottaja sitoutuu suojaamaan luovuttajan luottamuksellisten tietojen salaisuutta.

Käyttäjän kirjallisesta pyynnöstä luottamuksellisia tietoja vastaanottanut osapuoli tuhoaa tai palauttaa viipymättä luovuttavan osapuolen luottamukselliset tiedot ja kaikki niiden kopiot, jotka sisältyvät sen tiloihin, järjestelmiin tai mihin tahansa muuhun sen hallinnassa olevaan laitteeseen.

Sovellettava laki

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.