Graafinen suunnittelu>Logot

Uniikki logo ​/​ Unique logo

Uniikki logo / Unique logo
 • Listing image

Tietoja tästä palvelusta

🇫🇮 Suunnittelen yrityksellesi sekä yksilöllisen ja visuaalisesti houkuttelevan logon, että tarvittaessa myös värimaailman ja typografian. Mikäli jälkimmäisinä mainituille ei ole tarvetta, ideoin logon brändisi olemassa olevaa värimaailmaa ja typografiaa kunnioittaen.

Teen kattavan taustatyön kilpailijoista ja heidän logoistaan ennen suunnittelun aloitusta, jotta voimme varmistaa yksilöllinen, erottuva ja houkutteleva logo. 

Työ etenee niin, että alkukartoituksen jälkeen suunnittelen paketista riippuen 3-12 versiota, joista valitaan paras, jota työstetään maaliin. Jokaiseen pakettiin kuuluu kolme korjauskierrosta, jotta mahdolliset muutokset voidaan toteuttaa ja taata tyytyväisyytesi logoosi. 


🇬🇧 I will design a unique and visually appealing logo for your company, tailored to your specific needs. If needed, I can also create a color scheme and typography. In the absence of the latter requirements, I will conceptualize the logo honoring your brand's existing color palette and typography.

I will conduct thorough research on competitors and their logos before beginning the design process, ensuring that your logo is distinctive, unique, and enticing.

The process involves creating 3-12 proto versions, depending on the package, after the initial assessment. The best version will be selected and refined. Each package includes three rounds of revisions to accommodate any changes and ensure your satisfaction with the final logo.

Palvelupaketit

Voit tutustua alta osaajan luomiin valmiisiin paketteihin. Lopullinen hinta ja työn sisältö sovitaan yhteydenoton jälkeen.

Basic alk.
425,00 €

Suunnittelen tavoitteidesi ja toiveidesi pohjalta 3-5 logoversiota, joista valitset yhden mieluisimman, joka työstetään maaliin. Työhön sisältyy 3 korjauskierrosta, lisätyöt laskutetaan erikseen. Lopullinen, valmis työ toimitetaan sekä RBG että CMYK muodoissa, .eps, .png, .jpg, .pdf ja .svg-tiedostoina. Myös käyntikortin suunnittelu mahdollinen.


Based on your goals and wishes, I design 3-6 logo versions, from which you choose the one you like the most, which will be crafted to perfection. The work includes 3 revisions, additional work will be invoiced separately. The final, finished work is delivered in both RBG and CMYK formats, as .eps, .png, .jpg, .pdf and .svg files. Designing a business card is also possible.

Premium alk.
645,00 €

Palvelun ehdot

Hinnat eivät sisällä käyntikortin, värimaailman ja typografian suunnittelua. Lopullinen hinta määräytyy tehdyn työn mukaan. Mahdollisista lisätöistä laskutetaan erikseen. Prices do not include business card, color palette and typography design. Final price is determined by the scope of work. Any addiotional work will be invoiced separately.

Osaajan tiedot
Annsofie S
Annsofie S
Creative Brand Designer

Helsinki

Osaaminen

Adobe Photoshop
2-4 vuotta
Adobe Illustrator
2-4 vuotta
Brändin kehittäminen
2-4 vuotta
Brändistrategia
2-4 vuotta
Brändäys
2-4 vuotta
Somemarkkinointi
2-4 vuotta
Digitaalinen markkinointi
2-4 vuotta
Graafinen suunnittelu
2-4 vuotta
Verkkosivujen suunnittelu
2-4 vuotta

Kielet

Suomi
Äidinkieli
Englanti
Sujuva taso

Bio

IN ENGLISH BELOW 👇


🇫🇮 Hola! Olen Annsofie, brändisuunnitteluun erikoistunut luova markkinointikumppani, joka on omistautunut auttamaan yrityksiä löytämään oman äänensä ja visuaalisen ilmeensä markkinoiden valtameressä. 🌊Palveluihini kuuluvat:

 • brändisuunnittelu
 • markkinointimateriaalien suunnittelu
 • somemarkkinointi
 • graafinen suunnittelu
 • verkkosivujen suunnittelu


Moderni digitaalinen läsnäolo on olennainen osa yrityksen ja brändin menestystä.

Yhdistän työssäni luovuuden ja strategisen ajattelun tuottaakseni brändikonsepteja, jotka eivät ainoastaan erotu massasta, vaan myös sykähdyttävät ja vetoavat tunteisiin. Luon brändeille visuaalisia identiteettejä, joissa heijastuu yrityksen ydinarvot ja tarina.


Markkinointiviestinnän lisäksi sosiaalialan kokemus ehdoton etu, joka erottaa minut muista brändisuunnittelijoista. Ymmärrän syvällisesti ihmismieltä ja käyttäytymistä, ja pystyn luomaan tarinoita, jotka puhuttelevat tunnetasolla. Tiedän, mikä saa sydämet sykkimään ja miten tuoda brändisi esiin tavalla, joka resonoi kohderyhmäsi kanssa.


Ota rohkeasti yhteyttä niin luodaan yhdessä brändi, joka jättää jäljen ihmisten sydämiin ja mieliin. 🌟


🇬🇧 Hola! I'm Annsofie, a creative marketing partner specializing in brand design, dedicated to helping businesses find their voice and visual identity in the vast ocean of modern market. 🌊


My services include:

 • Brand design
 • Marketing material design
 • Social media marketing
 • Graphic design
 • Website design


Modern digital presence is an essential part of a brand's success. In my work, I combine creativity and strategic thinking to produce brand concepts that not only stand out but also evoke emotions. I create visual identities that reflect a company's core values and story.


In addition to marketing communications, my background in social work sets me apart from other brand designers. I deeply understand the human mind and behavior, enabling me to craft stories that resonate on an emotional level. I know what makes the hearts of the people beat and how to present your brand in a way that connects with your target audience.


Reach out and let's create a brand that leaves a lasting impression. 🌟"