Digimarkkinointi>Somemainonta

Vaikuttavaa somemarkkinointia ​/​ Social Media Marketing

Vaikuttavaa somemarkkinointia / Social Media Marketing
 • Listing image
 • Listing image

Tietoja tästä palvelusta

🇫🇮 Etsitkö tehokasta tapaa kukoistaa digitaalisessa maailmassa?

Tarjoan somemarkkinoinnin palveluita, jotka yhdistävät visuaalisen loiston sekä tehokkaan viestinnän voiman. Luon puhuttelevaa somesisältöä, joka ei ainoastaan kiinnitä katseita, vaan luo myös merkityksellisiä yhteyksiä kohdeyleisöön.

Mitä tarjoan:

🎨 Visuaalinen taika: Katseita vangitsevia upeita visuaalisia elementtejä, jotka ovat sekä uskollisia brändisi arvoille että herättävät sen uuteen eloon.

📢 Tehokas viestintä: Sanallinen viesti on yhtä tärkeä kuin visuaalinen puoli. Luon ytimekkäitä, tiiviitä ja mukaansatempaavia sanomia, jotka herättävät yleisön mielenkiinnon ja kannustavan toimintaan.

👥 Vankka ihmistuntemus: Ajatukset luovat johtopäätöksiä, tunteet luovat toimintaa. Sosiaalityön taustan ansiosta omaan syvän ymmärryksen ihmisten ajattelusta ja tunteista. Tämä tarjoaa ainutlaatuisen edun, joka auttaa luomaan sisältöä, joka resonoi ja sitouttaa.

📈 Yleisön kasvatus: Ei vain sisällöntuotantoa, vaan yleisön kasvatusta. Käytän syvällistä ymmärrystäni kuluttajista kohdentamaan sisältöäsi juuri oikeille ihmisille.

💼 Kattava suunnitelma: Suunnittelen kokonaisvaltaisen sosiaalisen median strategian, joka kattaa visuaalisen ilmeen ja viestinnän - kaikki tavoitteidesi saavuttamiseen.

.

🇬🇧 Are you seeking an effective way to flourish in the digital world?

I provide social media marketing services that combine visual splendor with the power of effective communication. I create engaging content that not only captures attention but also forges meaningful connections with your target audience.

What I offer:

🎨 Visual enchantment: Captivating visual elements that stay true to your brand's values while breathing new life into it.

📢 Effective communication: Written messages are as crucial as the visual aspect. I craft concise, compelling messages that pique audience interest and drive action.

👥 Profound understanding of people: Thoughts shape conclusions, emotions drive actions. Thanks to my background in social work, I possess deep insights into human thinking and emotions. This unique advantage helps create content that resonates and engages.

📈 Audience nurturing: Marketing is more than just content creation, it's about cultivating your audience. I leverage my profound consumer understanding to target your content to the right individuals.

💼 Comprehensive strategy: I design an all-encompassing social media strategy that covers both visual identity and communication – everything to achieve your goals.

Palvelupaketit

Voit tutustua alta osaajan luomiin valmiisiin paketteihin. Lopullinen hinta ja työn sisältö sovitaan yhteydenoton jälkeen.

Perus setti / Basic package alk.
365,00 €

🇫🇮 Markkinointipaketti pienelle budjetille. Paketti soveltuu parhaiten asiakkaille, joiden markkinointibudjetti on n. 500-1000€/kk.


Ennen työn aloitusta käymme yhdessä läpi nykyisen markkinointitilanteesi, toiveesi ja tavoitteesi, sekä kohderyhmät. Briefin pohjalta määrittelemme, mikä olisi optimaalisin markkinointikanava, millaista sisältöä tuotetaan ja mitä kampanjoita toteutetaan.


🇬🇧 Marketing package for smaller budgets. Best suited for clients with marketing budget of about 500-1000€/month.


Before we start, we will discuss the current state of your marketing, your preferences and objectives, as well as your target audiences. Based on the brief, we will define the most optimal marketing channels and plan the type of content to be created and the campaigns to be executed.


Sisältää / Includes:

 • 15-30 min konsultaatio / consultation
 • max. 2 julkaisua tai kampanjaa samassa kanavassa / max. 2 posts or campaigns on the same channel or platform
 • 2 markkinointimateriaalin tuotanto (1 video, 1 still) / 2 marketing materials (1 video, 1 still)
 • kohderyhmän määrittely / defining target audience
 • mainonnan optimointi / optimization of advertising
 • kuukausittainen raportointi ja kehitysideat / monthly reports and development ideas


🔔 Haluan varmistaa tyytyväisyytesi markkinointimateriaaleihisi. Pakettiin sisältyy aina 1 korjauskierros, jotta julkaisujen mahdolliset toivotut muutokset voidaan toteuttaa.


🔔 I want to make sure your satisfied with your marketing materials. The package always includes 1 revision to allow for desired changes to the materials to be made.


Premium setti / Premium package alk.
675,00 €
Super setti / Super package alk.
995,00 €
Mini setti / Mini package alk.
195,00 €

Palvelun ehdot

Sinulla tulisi olla olemassaolevat somekanavat sekä erillinen mediabudjetti. Yhteistyösopparit tehdään vähintään kolmeksi (3) kuukaudeksi, pois lukien erilliset, yksittäiset kampanjat. You should have existing social media channels and a separate media budget. Collaboration agreements are made for a minimum of three (3) months, excluding separate individual campaigns.

Osaajan tiedot
Annsofie S
Annsofie S
Creative Brand Designer

Helsinki

Sopimukset
Freedomlyn Code of Conduct hyväksytty
Lue ohjeistus tästä

Osaaminen

Adobe Photoshop
2-4 vuotta
Adobe Illustrator
2-4 vuotta
Brändin kehittäminen
2-4 vuotta
Brändistrategia
2-4 vuotta
Brändäys
2-4 vuotta
Somemarkkinointi
2-4 vuotta
Digitaalinen markkinointi
2-4 vuotta
Graafinen suunnittelu
2-4 vuotta
Verkkosivujen suunnittelu
2-4 vuotta

Kielet

Suomi
Äidinkieli
Englanti
Sujuva taso

Bio

IN ENGLISH BELOW 👇


🇫🇮 Hola! Olen Annsofie, brändisuunnitteluun erikoistunut luova markkinointikumppani, joka on omistautunut auttamaan yrityksiä löytämään oman äänensä ja visuaalisen ilmeensä markkinoiden valtameressä. 🌊Palveluihini kuuluvat:

 • brändisuunnittelu
 • markkinointimateriaalien suunnittelu
 • somemarkkinointi
 • graafinen suunnittelu
 • verkkosivujen suunnittelu


Moderni digitaalinen läsnäolo on olennainen osa yrityksen ja brändin menestystä.

Yhdistän työssäni luovuuden ja strategisen ajattelun tuottaakseni brändikonsepteja, jotka eivät ainoastaan erotu massasta, vaan myös sykähdyttävät ja vetoavat tunteisiin. Luon brändeille visuaalisia identiteettejä, joissa heijastuu yrityksen ydinarvot ja tarina.


Markkinointiviestinnän lisäksi sosiaalialan kokemus ehdoton etu, joka erottaa minut muista brändisuunnittelijoista. Ymmärrän syvällisesti ihmismieltä ja käyttäytymistä, ja pystyn luomaan tarinoita, jotka puhuttelevat tunnetasolla. Tiedän, mikä saa sydämet sykkimään ja miten tuoda brändisi esiin tavalla, joka resonoi kohderyhmäsi kanssa.


Ota rohkeasti yhteyttä niin luodaan yhdessä brändi, joka jättää jäljen ihmisten sydämiin ja mieliin. 🌟


🇬🇧 Hola! I'm Annsofie, a creative marketing partner specializing in brand design, dedicated to helping businesses find their voice and visual identity in the vast ocean of modern market. 🌊


My services include:

 • Brand design
 • Marketing material design
 • Social media marketing
 • Graphic design
 • Website design


Modern digital presence is an essential part of a brand's success. In my work, I combine creativity and strategic thinking to produce brand concepts that not only stand out but also evoke emotions. I create visual identities that reflect a company's core values and story.


In addition to marketing communications, my background in social work sets me apart from other brand designers. I deeply understand the human mind and behavior, enabling me to craft stories that resonate on an emotional level. I know what makes the hearts of the people beat and how to present your brand in a way that connects with your target audience.


Reach out and let's create a brand that leaves a lasting impression. 🌟"