Graafinen suunnittelu>Brändi tai yritysilme

Visuaalinen brändi-identiteetti ​/​ Visual Brand Identity

Visuaalinen brändi-identiteetti / Visual Brand Identity
 • Listing image

Tietoja tästä palvelusta

🇫🇮 Oletko valmis nostamaan brändisi uudelle levelille?

Luodaan yhdessä yrityksellesi vaikuttava ja tyylikäs visuaalinen identiteetti, joka jää mieliin.

Suunnittelen brändillesi visuaalisen ilmeen, joka koostuu värimaailmasta, logoista, typografiasta ja kuvituselementeistä. Jokainen yksityiskohta on tarkkaan hiottu, jotta brändisi ilme kuvastaa täydellisesti yrityksesi ydinarvoja ja sanomaa.

Työhön sisältyy kattava brändiohjeisto ja lopulliset valmiit tiedostot sekä ohjeisto siitä, millaiset materiaalit taipuvat sosiaaliseen mediaan, printtiin tai verkkoon.

Lopullinen hinta määräytyy työn laajuuden mukaan. Hintaan sisältyy aina vähintään yksi korjauskierros. Mahdolliset lisätyöt laskutetaan erikseen.


🇬🇧 Are you ready to propel your brand to a new level?

Let's create a captivating, stylish and unforgettable visual identity to your business.

I will design your business a visual presence that consists of color design, logos, fonts and illustration elements. Every detail will be carefully honed to present your brands core values and message.

The work includes comprehensive brand guidelines, all final files and a guide on how to use different types of material according to your platform; social media, print, web.

The final price is determined by the scope of work. The price always includes at least one revision. Any additional work will be invoiced separately.

Palvelupaketit

Voit tutustua alta osaajan luomiin valmiisiin paketteihin. Lopullinen hinta ja työn sisältö sovitaan yhteydenoton jälkeen.

Perus setti / Basic package alk.
665,00 €

Soveltuu parhaiten pienille yrityksille, joilla ei ole olemassa olevaa brändäystä ja jotka tarvitsevat brändäyksen peruselementit yritystoiminnan starttaamiselle.


Best suited for small businesses with no existing branding and who need the basics to start their business journey.


SISÄLTÄÄ / INCLUDES:


Konsultaatio / Consultation:

 • 15min (video)puhelu yrityksesi brändäystoiveista
 • 15min (video)chat of your business's brand goals


Visuaalinen suunta / Visual direction:

 • Käymme läpi kohderyhmän, yrityksen arvot, odotukset, toiveet ja sanoman, jotta voimme luoda yhdessä täydellisen brändin. Tämän jälkeen lähetän sinulle visuaalisen suuntauksen ja 2 moodboardia joiden väliltä valitaan se, jolle perustan lopullisen ilmeen suunnittelutyön.
 • We will discuss your ideal audience, business values, your expectations, likes & dislikes and the message you want to send to the world to help us craft the perfect brand for you. Afterwards I will send you the visual direction for your brand and 2 moodboards to choose from, to which I will base my design to.


Brändisuunnittelu / Brand design:

 • Yrityksen ensisijainen logo, toissijainen logo sekä logomerkki.
 • Your business's primary logo, secondary logo and logo mark.


1 sivu brändiohjeistoa / 1 page of brand guidelines:

 • Jotta brändisi säilyy johdonmukaisena, luon 1 sivuisen brändiohjeistuksen fontteineen, väreineen ja kuvituselementteineen, sekä ohjeistuksen miten käyttää niitä eri muodoissa: printissä, verkossa, sosiaalisessa mediassa.
 • To make sure your brand stays consistent, I will create a 1 page guideline with fonts, color palette codes and design elements of your brand, and a guide on how to use them for print, social media or web.


Valmiit tiedostot / Final files:

 • Työn päätteeksi lähetän valmiit tiedostot sekä web-ystävällisessä RBG-muodossa (.eps ja .png) että printti-ystävällisessä CMYK-muodossa (.jpg ja .eps)
 • After the project is finished, I will give you your final files in web or screen friendly RBG (.eps and .png files) and print friendly CMYK (.jpg and eps. files)


1 korjauskierros / 1 revision:

 • Haluan varmistaa tyytyväisyytesi uuteen brändi-ilmeeseesi. Pakettiin sisältyy 1 korjauskierros, jotta mahdolliset toivotut muutokset voidaan toteuttaa.
 • I want to make sure you're satisfied with your brand design. I will include 1 round of revision with this package to allow for desired changes to be made.


Premium setti / Premium package alk.
990,00 €
Ultimaattinen all-inclusive setti / Ultimate all-inclusive package alk.
1 745,00 €
Logo alk.
425,00 €

Palvelun ehdot

Lopullinen hinta määräytyy työn laajuuden mukaan. Mahdolliset lisätyöt laskutetaan erikseen. Final price is determined by the scope of work. Any additional work will be invoiced separately.

Osaajan tiedot
Annsofie S
Annsofie S
Creative Brand Designer

Helsinki

Sopimukset
Freedomlyn Code of Conduct hyväksytty
Lue ohjeistus tästä

Osaaminen

Adobe Photoshop
2-4 vuotta
Adobe Illustrator
2-4 vuotta
Brändin kehittäminen
2-4 vuotta
Brändistrategia
2-4 vuotta
Brändäys
2-4 vuotta
Somemarkkinointi
2-4 vuotta
Digitaalinen markkinointi
2-4 vuotta
Graafinen suunnittelu
2-4 vuotta
Verkkosivujen suunnittelu
2-4 vuotta

Kielet

Suomi
Äidinkieli
Englanti
Sujuva taso

Bio

IN ENGLISH BELOW 👇


🇫🇮 Hola! Olen Annsofie, brändisuunnitteluun erikoistunut luova markkinointikumppani, joka on omistautunut auttamaan yrityksiä löytämään oman äänensä ja visuaalisen ilmeensä markkinoiden valtameressä. 🌊Palveluihini kuuluvat:

 • brändisuunnittelu
 • markkinointimateriaalien suunnittelu
 • somemarkkinointi
 • graafinen suunnittelu
 • verkkosivujen suunnittelu


Moderni digitaalinen läsnäolo on olennainen osa yrityksen ja brändin menestystä.

Yhdistän työssäni luovuuden ja strategisen ajattelun tuottaakseni brändikonsepteja, jotka eivät ainoastaan erotu massasta, vaan myös sykähdyttävät ja vetoavat tunteisiin. Luon brändeille visuaalisia identiteettejä, joissa heijastuu yrityksen ydinarvot ja tarina.


Markkinointiviestinnän lisäksi sosiaalialan kokemus ehdoton etu, joka erottaa minut muista brändisuunnittelijoista. Ymmärrän syvällisesti ihmismieltä ja käyttäytymistä, ja pystyn luomaan tarinoita, jotka puhuttelevat tunnetasolla. Tiedän, mikä saa sydämet sykkimään ja miten tuoda brändisi esiin tavalla, joka resonoi kohderyhmäsi kanssa.


Ota rohkeasti yhteyttä niin luodaan yhdessä brändi, joka jättää jäljen ihmisten sydämiin ja mieliin. 🌟


🇬🇧 Hola! I'm Annsofie, a creative marketing partner specializing in brand design, dedicated to helping businesses find their voice and visual identity in the vast ocean of modern market. 🌊


My services include:

 • Brand design
 • Marketing material design
 • Social media marketing
 • Graphic design
 • Website design


Modern digital presence is an essential part of a brand's success. In my work, I combine creativity and strategic thinking to produce brand concepts that not only stand out but also evoke emotions. I create visual identities that reflect a company's core values and story.


In addition to marketing communications, my background in social work sets me apart from other brand designers. I deeply understand the human mind and behavior, enabling me to craft stories that resonate on an emotional level. I know what makes the hearts of the people beat and how to present your brand in a way that connects with your target audience.


Reach out and let's create a brand that leaves a lasting impression. 🌟"